Algemene voorwaarden

AR Architecten is lid van de BNA. Zie voor meer informatie de BNA website.

Op de werkzaamheden van AR Architecten zijn de standaard voorwaarden van toepassing volgens De Nieuwe Regeling 2011; Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur. Afgekort DNR 2011.

De DNR is door de BNA opgesteld om te komen tot een uniforme en verzekerbare contractpraktijk. Deze standaardvoorwaarden zijn evenwichtig en doen recht aan de belangen van architect en opdrachtgever. 
De DNR is in 2011 herzien. De reden hiertoe was dat na enkele jaren gebruik van de DNR 2005 gebleken is, dat sommige bepalingen beter konden worden geformuleerd. Voorts bleek er behoefte te zijn aan een verruiming van het aansprakelijkheidsregime. In 2013 is een kleine aanpassing (in Artikel 56 DNR 2011) doorgevoerd als gevolg van gewijzigde regelgeving.

Gebruikers
De DNR is bedoeld voor alle adviseurs in de bouw actief op het gebied van ontwerp, advies en management: architecten, constructeurs, installatie-adviseurs, bouwfysici, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, geodeten, industriële vormgevers, projectmanagers en (bouw)productontwikkelaars.

Download de DNR 2011 hier

AR2015