Villa M

Voor een gezin hebben wij een twee villa’s ontworpen, welke zijn afgestemd op de wens van de opdrachtgever om zijn toekomstig droomhuis volledig mogelijk uit te werken op basis van Vastu Shastra. Een oude, Indiase heilige wetenschap binnen de architectuur, welke net als Feng Shui ingaat op energiestromen, maar tevens ingaat op vormen, windrichtingen, materiaalgebruik en de relaties tussen de verschillende programma onderdelen.

Het ontwerp huisvest een grote diversiteit aan programma onderdelen om een thuis te bieden voor het drukke leven van onze opdrachtgever en zijn familie. Een plek waar gewerkt kan worden binnen een internationaal bedrijf, maar het gezinsleven centraal staat. Waar wonen, slapen en ontspannen op een logische manier in elkaar overlopen.

Om het gewenste programma op het kavel in de gemeente Zoetermeer goed passend te krijgen zijn er twee ruime villa’s gecreëerd, welke in hun architectuur op elkaar afgestemd zijn, een goede visuele ongeforceerde verbinding aangaan, maar tevens een eigen identiteit hebben met een eigen programma.
Gezien de locatie hebben we ons vooral gefocusseerd op het enerzijds creëren van privacy tussen de gebruikers en de naastgelegen bebouwing en anderzijds een zo open mogelijke verbinding naar de tuin.

Zowel in de energiehuishouding als materialisatie hebben we gekeken naar duurzame oplossingen en het maken van de juiste verdelingen om een dergelijk ruime woning nu en in de verre toekomst comfortabel en leefbaar te houden.
Aan de buitenzijde is gekozen voor een handgevormde metselsteen, stucwerk en doorlopende balkons om de horizontaliteit en verbindingen tussen voor en achter te versterken.

Jaar: 2017
Locatie Zoetermeer
Opdrachtgever: Privé
Fase: Ontwerp

Villa M
Villa M
Villa M
Villa M
Villa M

AR2015